Et ole kirjautunut sivustolle. Kirjautumattomana et voi suorittaa kurssin tehtäviä.

Tietoa sivustosta

Itsopiskelualusta tallentaa käyttäjistä kurssien suorittamisen kannalta välttämättömät tiedot. Tällöin muodostuu henkilörekisterin jonka rekisteriseloste on luettavissa alla.

 

 

1. Rekisterin pitäjä / y-tunnus 

Nimi: Kepa ry, Y-tunnus: 143138
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Muut yhteystiedot:
Puhelin: 09 584 233
Faksi: 09 584 23 200
E-mail: info@kepa.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Antti Turakka (koulutussuunnittelija)
Osoite: ks. yllä
Muut yhteystiedot: 050 317 6694

3. Rekisterin nimi

Itseopiskelukurssien osallistujaluettelo

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötiedot kerätään kurssitodistusten toimittamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö 

Itseopiskelukurssia suorittamaan kirjautuneiden henkilöiden etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, järjestön nimi sekä tieto kurssin suorittamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan  henkilön itsensä ilmoittamina sivustolle kirjautuessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Kepan ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Kepan ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisteri sijaitsee Kepan omalla palvelimella. Sitä pääsee käyttämään vain rajattu määrä Kepan työntekijöitä. Lisätietoja rekisteristä saa yllä mainitulta yhteyshenkilöltä.

A. Manuaalinen aineisto

Osallistujaluettelon tuloste säilytetään  koulutussihteerin huoneessa mapissa.

B. ATKlla käsiteltävät tiedot 

Sähköinen osallistujaluettelo on suojattu tunnuksilla, joita on Kepassa koulutussuunnittelijalla, koulutussihteerillä sekä it-henkilöstöllä.