Et ole kirjautunut sivustolle. Kirjautumattomana et voi suorittaa kurssin tehtäviä.

5. Toteutus, seuranta ja arviointi

Hyvään hallintoon hankkeen toteutuksessa kuuluu muun muassa toimiva hankeorganisaatio, jossa kaikilla on selkeät roolit ja tehtävät, yhteistyösopimus kumppanin kanssa sekä toimiva taloushallinto.

Seuranta ja arviointi ovat keskeinen osa hankehallintoa. Seurannalla ja arvioinnilla tarkennetaan suunnitelmia, raportoidaan toiminnan aikaan saamasta muutoksesta, ennakoidaan riskejä ja havaitaan muutostarpeita. Säännöllinen seuranta ja arviointi mahdollistavat oppimisen, suunnan muuttamisen ja toimivien ratkaisujen löytämisen. Seurantaa ja arviointia tarvitaan myös vastuuvelvollisuuksien täyttämiseksi.